Mora Terapi

Mora Terapi

EDT Sağlık Teknolojileri

Mora Biorezonans

Mora Biorezonans

Mora-Terapi kendine has kuralları olan bir biorezonans uygulamasıdır.

MORA-Terapi Kısaca…

1) Maddenin çevresinde oluşan elektromanyetik alandaki frekansların ya da daha doğru bir ifade ile maddelerin foton yayılımlarının tedavi amacıyla kullanılmasıdır.

2) Vücudun kendisinden alınan elektromanyetik frekansların ya da dokudan olan foton yayılımların tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Rezonans kelimesi elektronikten gelmektedir. İki eş elektriksel sinyalin birbirini seçmesi ve ilişkiye geçmesi olarak tanımlanabilir. Biyolojik sistemler için rezonans fenomenini kullanan yöntemlere ve teknolojilere biorezonans denilmektedir. Biorezonans kelimesi ilk zamanlardan beri çok tutulmuş bir isim olmasına rağmen zaman içerisinde bioenerji kurallarıyla çalıştığı varsayılan birçok farklı teknoloji için de kafa karıştırıcı olacak şekilde biorezonans ismi kullanılmaya başlanmıştır. Yöntem 35 seneyi aşkın bir süre öncesine dayanmaktadır ancak o senelerde tedaviler için kullanılan cihazlarla şu anda kullanılan MORA cihazının teknolojisi arasında belirgin fark bulunur.

Biorezonansın ortaya çıkış yeri ve ilk kullanılmaya başlanılan yer Almanya’dır. Son on yıldır ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada çok daha bilinir hale gelmesine rağmen, MORA-Terapi’nin ya da klasik biorezonansın temel kavramları ve etki mekanizması birçok hekim için açıklanmaya ihtiyaç duymaktadır.

MORA-Terapi’de tedavi materyal maddeler (ilaçlar, tıbbi malzemeler) yerine “elektromanyetik titreşimler üzerinden iletilen bilgi” ile sağlanır. Bu açıklama MORA-Terapi’nin yalnızca uygun bir tanımı olmakla kalmaz, ayrıca klasik homeopati, akupunktur ve diğer etkili madde dışı tedavilere de tam olarak uygulanabilir. Hasta organizmanın iyileşmesi frekanslar üzerinde taşınıldığı düşünülen ve vücut tarafından kendi enerji sistemi içine absorbe olan BİLGİ vasıtasıyla olur. Bilgi elektromanyetik niteliktedir ve elektromanyetik titreşimler şeklinde taşınmaktadır. Vücuttaki meridyenler üzerinde akan elektromanyetik bilgi ile dışarıdan verilen bilgi arasında rezonansın gerçekleşmesi iyileşmeyi getirir... Klasik tıbbın tersine, burada iyileşme materyal maddeler (ilaçlar, tıbbi malzemeler) yerine BİLGİ ile sağlanmaktadır.

Bilgi ile İyileşmek Nasıl Mümkün Olur?

 • Klasik homeopatide kullanıldığı gibi; 10 kez sulandırmanın örneğin 400 kez tekrarlandığı bir homeopatik ilaç nasıl olur da gerçek bir tedavi sağlayabilir?
 • Akupunkturda, hasta organdan çok uzakta olsa da, tam noktasına batırılmış bir akupunktur iğnesi iyileşmeyi nasıl sağlayabilir?
 • Nöral terapide bozuk elektriksel aktiviteyi gidermek amacıyla odağın tam içine uygulanan ve elektriksel aktiviteyi sıfırlayan lokal anestezik nasıl bir iyileşme yaratabilir?

Maddelerin direkt etkilerinin üzerine yoğunlaşmış hakim tıp kültürümüzde bu tip iyileştirme güçleriyle ilgili bilgi hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Kullanmamanın asıl sebebi ise bu tedavilerin çalışma mekanizmalarını bir türlü anlayamıyor olmamızdan kaynaklanır.

Teknolojinin gelişmesi bu tedavilerin çalışma mekazimasına da yavaş yavaş netleşmeye başlamış durumdadır. Meridyenler enerjinin aktığı görünmeyen ama varlıkları ispat edilebilen enerji yollarıdır.

Yukarıda bahsedilen tedavilerin hepsi vücuttaki meridyen sistemine müdahale yöntemleridir. MORA-Terapi yukarıdaki tedavi yöntemlerine benzer bir şekilde enerji sistemine yönelik müdahaleler yapmaktadır.

Bu konuda en iyi bilenen biofizikçilerden biri Profesör F. POPP dur. “Biofoton” ifadesi ilk kez onun tarafından kullanılmıştır. Popp biofotonların yaşayan organizmadaki otonom iletişim ağının kurucları olduğunu ileri sürer. Biofotonlar hücreden hücreye iletişimi sağlayan çok küçük enerjili ışık kuantumlarından oluşur. Biofotonlar bir yandan da yaşayan organizmanın çevresiyle olan iletişimini de sağlar. POPP’un çalışmalarına göre kanserli bir doku ile sağlıklı bir doku arasındaki en belirgin fark kanserli dokudan olan biofoton salınımlarının farklılığıdır. Organizmalar sağlıklılık halini korumak için üst düzey bir kontrol seviyesinde sürekli bir enerjetik dengeleme işlemi yaparlar. Biofotonların akışı her an dış veya iç faktörler tarafından bozulabilen kararsız bir dengededir. Bahsedilen enerjetik denge klasik tıbbın ilgilendiği kimyasal işlemlerin bir katman üzerinde bir kontrol düzeneğidir.

Hastalık sadece bu enerjetik kendi kendine düzenleme gücü zayıfladığında ortaya çıkar. Gerçek iyileşme için, enerjetik denge (ya da biofotonların mükemmel ağı) tekrar kurulmalıdır. Böylece vücut kendi temel düzenleme işlemini bir kez daha tek başına yapabilir hale gelir. (Prof. Pischinger’den alıntı)

Bugün biorezonans tedavilerinde “doğru bilginin” vücudun enerji sistemine nasıl “inşa edildiğini” hala tam olarak bilmemekteyiz. Fizikçi W. LUDWIG, biorezonans tedavisinin kabul gören uzmanlarından biri olup, tedaviyi kronik bir kontrol hatasını düzeltebilen bir feedback sinyali ile açıklamaya çalışır. Doğru bilgi blokajın çözülmesine neden olur ve bu da iyileşmeyi getirir. Kişinin vücudu ile biorezonans cihazı arasında temas olduğunda normalden çok daha fazla bir elektromanyetik “white noise-gürültü” alınır. Bu gürültünün tedaviyi yaratan elektromanyetik bilgiyi içerdiği düşünülmektedir. Biorezonans tedavisinde yapılan şey problem bölgesinden alınan elektromanyetik bilginin filtrelenmesi, elektriksel olarak ayna görüntüsünün yaratılması ve vücuda bu değiştirilmiş elektromanyetik bilginin verilmesidir.

Alerji ve bağımlılık tedavilerinde ise yapılan işlem alerjenden ya da bağımlılık yapıcı maddeden alınan sinyalin ayna görüntüsünün kullanılmasıdır.

Biorezonans Tedavisinin Gelişimi
Biorezonans tedavisi Dr.VOLL ve Dr. MORELL adlarıyla yakından ilgilidir. Dr. VOLL akupunktur noktalarındaki deride elektriksel direnç ölçümleri yaparak, meridyen enerjilerinin durumuyla ilgili tanıların konulabildiği elektro-akupunktur metodunu keşfetmiştir. EAV (Elelktro, Akupuktur ve Voll sözcüklerinin baş harfleri) zararlı maddelerin, alerjenlerin veya vücuda uygulanan maddelerin / ilaçların enerji meridyenleri üzerindeki etkilerinin test edilmesi için hala bazı terapistlerce kullanılan bir yoldur.

Dr. MORELL, elektronikçi E. Rasche ile beraber vücuttaki polarizasyonun ve mikroelektromanyetik osilasyonların 180 derece geri döndürülmesinin “vücutta bilginin silinmesine” neden olduğunu göstermiştir. Alerjen madde ile ilgili olan titreşim bilgisinin 180 derece çevrilmesi inversiyon olarak bilinmektedir. İnversiyon yapılan alerjen ya da toksik madde rezonansının vücuda uygulanmasıyla alerji tedavileri ya da toksik madde detoksu yapılabilmektedir. Yine aynı işlem bağımlılıklarda başarıyla kullanılabilmektedir.

Elektromanyetik osilasyonların fizyolojik filtrelere tabi tutularak patolojik olanların ayrılması ve tedavilerde sadece patolojik osilasyonların silinmesi işlemi de dünyada ilk kez Dr. F. Morell ve Elektronikçi E. Rasche tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu kişiler biorezonansın ve MORA nın kurucularıdır. MO-RA bu iki kişinin isimlerinin birleşimidir.

HOMEOPATİ
Mora-Terapinin ve klasik biorezonansın ana dayanak noktası homeopatidir.. Homeopati 200 yıl önce Dr. Hahneman tarafından sistematize edilmiş ve bu homeopati Avrupa ve dünyada büyük bir hızla yayılmıştır. Homeopati kısaca benzerin benzerle tedavi edilmesi olarak da adlandırılabilir. Ayırt edici özelliği ise homeopatide kullanılan ilaçların içinde ana madde hiç kalmayacak şekilde sulandırılmış olmasıdır. 10 üzeri 400 kez ve daha üzerindeki sulandırmalar gibi…

Homeopatinin etki mekanizması maddelerin su-alkol karışımında kalan elektromanyetik izleriyle açıklanmaktadır. Sıvı içindeki elektromanyetik iz insan enerji sisteminde çok güçlü etkiler yaratabilmektedir. Homeopatide, içinde ana başlangıç maddesi hiç kalmamış olan alkol-su karışımı damlalar yardımıyla etkili tedaviler yapılabilmektedir.

MORA-Terapi’yi kullanabilmek için homeopati eğitimi gerekmez ve pratikte MORA Terapi’nin homeopati ile ilişkisi yoktur. Ancak MORA-Terapi’nin etkinlik mekanizmasını açıklamak istiyorsak homeopati bilgisine ihtiyaç duyarız. Türkiye’de bir süredir doktorlar için 3 yılda tamamlanan klasik homeopati kursları açılmış bulunmaktadır.

ELEKTRO-HOMEOPATİ
Elektro-homeopati maddelerin elektromanyetik bilgisinin kaydedilebilmesi ve gerektiğinde bilgisayar ortamından çekilerek kullanılabilmesine verilen isimdir. Maddelerin ortamda yarattıkları elektromanyetik değişim özel bir teknolojiyle kaydedilmekte ve bu bilgi dijital halde saklanmaktadır. Elektrohomeopati yardımıyla sınırsız sayıda homeopatik ilaç ya da toksik-alerjik maddenin ya da renklerin frekans bilgisi (ya da başka bir deyişle ortamda yaptıkları elektromanyetik değişim) bilgisayar ortamına alınabilmektedir.

MORA-Terapi’de maddelerin ya da homeopatik preperatların dijital bilgisi bilgisayar ortamından alınarak MORA’ya entegre bir arayüz üzerinden gerçek frekans bilgisi haline çevrilmekte ve bu frekanslarla homeopatik ilaçlar yaratılabilmekte ya da tedaviler yapılabilmektedir. Renk tedavilerinde de benzer olarak rengin kendisi değil bilgisayar ortamından alınan homeopatik titreşimi kullanılmaktadır. MORA-Terapi’de kullanılan elektro-homeopati setleri uzun zamandan gelen bir birikimi içermektedir ve Avrupa’nın tüm tamamlayıcı tıp bilgisini içinde barındırmaktadır. Şu anda 7 dilde 28 farklı ELH seti mevcuttur ve yeni setler de hala eklenmektedir.

Elektro-homeopati setleri birkaç şekilde kullanılabilir...

 • Birincisi maddenin kendisi olmadan da alerji-toksik kirlilik testleri ya da alerji-detoks tedavileri yapılabilmektedir.
 • İkincisi homeopatik ilaç frekansları yardımıyla ister klasik homeopati bilgisiyle ister komplex homeopati reçeteleri yardımıyla istenilen endikasyona göre homeopatik preperatlar oluşturulup kişinin evde kullanımı için verilebilmektedir.
 • Üçüncüsü ise nosodlar (hastalıklı organ frekansları) ya da organ frekansları yardımıyla ve tecrübeli bir terapist tarafından tüm vücut sisteminin test edilmesi mümkün olmaktadır.

Yeni MORA Nova ve MORA S.P ile Birlikte Kullanılabilecek Tüm Elektro-Homeopati Setleri

 • Nova Elementler Grup Test Seti: 5 Element, Alerji, Kimyasal Elementler, Geopati, Mycosis, Nosodes, Süssler Tuzu, Horvi, Meridyen Test Setleri.
 • Homeo Grup Test Seti: Heel, Wala, Vitortho, Orthica, Inus Test Setleri.
 • Ortho Grup: Orthica, Inus, Vithorto, Sanum Test Setleri.
 •  Cornelissen: Sistem Teşhis, Mitochondropathy, Cancer, Alzheimer, Dementia Test Setleri.
 • AllerHomeo Grup: Allerji, Wala Test Setleri
 • Alerji Test Seti: Yeni Mora NOVA’da, Alerji Test Setinde çok kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Genel Yapı aynı gibi görünse de pek çok yeni madde eklenmiş; daha önce ayrı olan Dermatoloji ve Pestisitler Test Setleriyle birleştirilmiştir.
 • Bach Flower Test seti
 • Renk Terapisi Test Seti
 • Dr. Cornellissen Sistem Teşhis Test Seti
 • Dr. Cornellissen Mitochondropathy / Cancer Test Seti
 • Dr. Cornellissen Alzheimers + Dementia Test Seti
 • Heel Test Seti; Bu Test kitinde Heel Homeopatik ilaçlarının tamamı ve Biyolojik Katalizörler bulunmaktadır.
 • Geopati Test Seti
 • Homeopatik Potansiler ve Dilüsyonlar - Korsakov Test Seti; Bu Test Set içerisine de Hautes Dynamisations ve Homeopatik Maddeler Test Seti eklenerek bir bütün oluşturulmuştur.
 • 5-Element Test Seti
 • Meridyen Test Seti
 • Schüssler Tuzları Test Seti
 • Nosodes Test Seti
 • Eser Elementler Test Seti; Bu Test Seti de hem eser elementleri hem de kimyasal elementleri içermektedir.
 • Mycosis Test Seti
 • Horvi Test Seti
 • Wala Test Seti
 • Orthica Test Seti
 • Inus Test Seti
 • Vitortho Test Seti
 • Sanum Test Seti
 • Geleneklsel Çin Tıbbı Test Seti
 • Pascoe Test Seti


En çok tercih edilen ELH Setleri…

1) Alerji ELH Seti: Alerji tedavilerinde kullandığımız, olası allerjen ve toksik madde frekanslarını içeren elektro-homeopati setidir. 35 grup içinde sınıflanmış 916 alerjen toksik madde frekansını içerir. Bu ELH seti alerji testlerinde ya da tedavilerinde kullanılır. Ayrıntılı içeriğini isteyiniz.

2) Dr. Cornelissen Sistem Teşhis Test Seti: Sınıflanmış allerjen ve toksik maddelerle birlikte organ frekanslarını içeren ve Dr. Cornelissen sistem diagnoz tekniği için kullanılan elektro-homeopati setidir. Ayrıntılı içeriğini isteyiniz.

3) Bach Çiçekleri: Psikolojik problemler için kullandığımız Bach Çiçekleri elektro-homeopati seti, Bach çiçek tedavilerinde kullanılır.

4) HEEL ELH Seti: 2008 yılında eklendi… Standart homeopatik reçetelerden homeopatik ilaçlar üretmek için kullandığımız, içinde HEEL firması bitkisel ve homeopatik ilaç frekanslarını, nosodları (hastalıklı organ frekansları) ve organ frekanslarını bulunduran HEEL elektro-homeopati setidir. Ayrıntılı içeriğini isteyiniz.

5) RENKLER: 2008 yılında yenilendi… Mora Color tedavilerinde kullandığımız ve tüm tedavilerde standart hale gelen renk programıdır.

MORA-TERAPİNİN KULLANIM ALANLARI

1) VÜCUT DIŞI MADDELERDEN ALINARAK KULLANILAN FREKANSLAR…
Vücut dışı maddelerden alınan ya da elektrohomeopati programlarından çekilerek kullanılan frekaslar… Bu şekilde iki farklı uygulama yapılabilir. Elektromanyetik frekansın silinmesi ya da güçlendirilmesi…

a) Zararlı madde frekanslarının silinmesi
Birincisi vücuda yabancı ve zararlı maddelerin frekansının vücuttan silinmesi işlemidir. Bunun için toksik maddenin frekans bilgisi bilgisayar ortamından alınabilir ya da maddenin kendisi kullanılabilir. Bu şekildeki kullanımla detoks tedavileri, alerji tedavileri ve son yıllarda çok artmış şekilde bağımlılık tedavileri yapılmaktadır. Bağımlılıklardaki yaygın kullanım sigara bırakma üzerine olsa da aynı şekilde alkol bağımlılığında ya da madde bağımlılığında kullanılmaktadır. Kahve-çay bağımlılığı, karbonhidrat bağımlılığı, çikolata-şeker bağımlılığı da MORA-Terapi yardımıyla ortadan kaldırılabilmektedir. Bağımlılıklar genellikle tek seansta ortadan kaldırılabilmektedir. Bağımlılık tedavilerindeki etki kişinin bağımlılık maddesine karşı fiziksel bir ihtiyaç duymaması şeklindedir. Alerjiler ve toksik maddelere karşı detoks için ise daha uzun sürelere yayılmış ve seanslar şeklinde yapılan tedaviler uygun olur.

b) Tedavi edici frekansların yükseltilmesi
Elektro-homeopati programlarından çekilen homeopatik ilaç frekansları vücudun üzerine yüklenebilmekte ve bir yandan da bu frekans gruplarının sıvılar üzerine kaydedilmesi yoluyla homeopatik ilaçlar yaratılıp kişinin kullanımı için verilemektedir. Psikolojik problemler için Bach çiçekleri ya da dünyadaki en büyük Homeopati firmalarından HEEL firmasının veya WALA firmasının homeopatik ilaçları bu şekilde kullanılabilmektedir.

Hastalıklara göre gruplanmış şekilde bulunan komplex homeopati reçeteleri MORA elektrohomeopati programları yardımıyla sıvılara (ya da vücudun üzerine) yüklenmekte ve kişilerin bu sıvıları damlalar şeklinde kullanması istenilmektedir. Renk tedavileri de bu tipte kullanım sınıfına girmektedir. Hastalık ya da kişi için uygun olduğu düşünülen renk vücut üzerine elektrotlar yardımıyla uygulanmaktadır.

2) VÜCUTTAN ALINAN FREKANSLARIN KULLANILDIĞI TEDAVİLER

a) Hastalık bölgesinden alınan frekansların silinmesi
MORA-Terapi’de dışarıdan uygulanan elektromanyetik bilginin vücut üzerinde yarattığı etki görüldüğünde vücudun kendisinin de elektromanyetik frekanslardan ve enerjiden oluştuğunu da tekrar tekrar kabul etmek zorunda kalırız. Biofotonlarla ilgili bilgimiz hala çok sınırlı olmakla birlikte, çalışmalar dünyanın farklı merkezlerinde sürmektedir. Şimdiye kadar geldiğimiz noktada bildiğimiz şey hastalıklı bölgelerden olan foton yayılımlarının (yani elektromanyetik ışınımların) normalden farklılaşmakta olduğudur. MORA-Terapi bu anormalleşen frekansların ortadan kaldırılması amacıyla, hastalık tedavilerinde de kullanılmaktadır. MORA-Terapi etkinliği ile ilgili olarak net bir örnek olması açısından; Ağrı bölgesinden alınacak frekansların ters çevrilmesi, ister kronik ister akut olsun, ağrıyı ortadan kaldırmaktadır. Ağrının ortadan kalkması, o bölgedeki enerjetik problemin ortadan kalktığını gösterir. Ağrı enerji meridyenlerinde bir blokajın göstergesidir ve ağrı bölgesinden alınan elektromanyetik frekansların ters çevrilmesi blokajı gidermekte ve ağrı bu şekilde ortadan kalkmaktadır.

MORA-Terapi her hastalıkta kullanılmalıdır. MORA-Terapi ile yapılan işlem hastalığı yaratan enerjetik mekanizmada temel bir düzelme yaratmaktadır. Bu anlamda MORA-Terapi’nin etkinliğini akupunktura benzetmek mümkündür. Ancak MORA-Terapi’de akupunktur noktaları kullanılmamaktadır.

BİOREZONANSIN GELECEĞİ – RENK TEDAVİLERİ
Renklerin vücudun enerji sitemi üzerindeki etkileri tamamlayıcı tıp kültüründe uzun zamandır bilinmektedir. Ancak MORA-Color ile gelinen nokta tahmin edilenin çok ötesindedir. Yeni nesil renk tedavileriyle biorezonansta şimdiye kadar alınan yoldan kat kat daha fazla yol katedilmiş durumdadır.

MORA-COLOR 2006 yılında geliştirilmiş, 2008 yılında yaygınlaşmış bir MORA-Terapi kullanımıdır. Uygulama sırasında renkler gözle görülmemekte ancak kullanılan rengin elektromanyetik bilgisi kablolar vasıtasıyla aktarılmaktadır. Bu işlem sırasında sinyal çok yüksek amplifikasyonda güçlendirilmektedir. Renk frekanslarının bu şekilde kullanımı vücudun enerji sisteminde güçlü bir etki yaratmaktadır. Tedavinin etkinliği o anda ve net olarak anlaşılabilmektedir. Etki çoğu zaman hem hasta hem terapist için şaşırtıcıdır. Etkinlik bir iki dakika gibi kısa bir sürede kendisini gösterir.

MORA Color tedavilerinin ilk ve ana kullanım alanı ağrı tedavileridir. Kronik ağrının kısa bir uygulama ile ortadan kalkması ve etkinliğin kalıcılığı MORA-Ağrı tedavilerinde yeni bir dönüm noktası yaratmıştır.

Renk uygulamalarının en gözle görülür etkisi kişinin psikolojik durumu üzerinedir. Depresif durumun ya da yüksek anksiyeteli durumun giderilmesi, kişinin duygusal yapısının eskisiyle karşılaştırılmayacak şekilde değişmesi ya da uykusuzluğun tek bir seansla ortadan kaldırılması mümkündür.

Ancak ağrı ve psişe üzerine etkileri MORA Color’un diğer kullanım alanlarını gölgede bırakmamalıdır. Kullanılan renklerin etkilerine bağlı olarak ve özellikle kronik hastalıklarda güçlü bir tedavi etkinliği yaratır. MORA Color tüm endikasyonlarda ve tüm MORA biorezonans tedavilerinde standart hale gelmiştir.

MORA TESTLERİ

 Dr. Cornelissen tarafından geliştirilen test tekniği şu anda yaygın olarak kullanılan test tekniğidir. Bu test tekniği frekans vücuda verildiğinde hastanın ellerindeki birkaç nokta üzerindeki cilt direncinde oluşan ufak oynamalar izlenerek yapılır. Alerjen ya da toksik maddenin frekansı vücuda verildiğinde cildin üzerindeki elektriksel aktivite değişir ve bu değişim maddenin vücut için toksik ya da alerjik olduğu bilgisini verir. Aynı şekilde ilaçların ya da homeopatik preperatların da uygun olup olmadığı bu şekilde test edilir.

Dr. Cornelissen ELH programı yardımıyla sadece alerjen ve toksik maddeleri test etmek değil, organ frekansları ve nosodlar (hastalıklı organ frekansları) yardımıyla tüm sistemin testini yapmak da mümkün hale gelmiştir. Bu test sistematiğinin kullanımıyla ilgili olarak bire bir eğitimler verilir ancak testlerdeki başarı doktorun uyumunu gerektirmektedir. Birçok terapist testlerden ziyade tedavilerle ilgilenmekte ve standart programlar kullanarak tedaviler yapma yolunu seçmektedir. Dr. Cornelissen Test tekniği ile ilgili eğitim DVD’sini lütfen isteyiniz.

EĞİTİMLER
MORA –Tedavilerine başlamak ve ana programların kullanılabilmesi için, cihaz kurulumu sırasında bir günlük bir teknik eğitim verilmektedir. Doktor ve doktorun kontrolünde çalışan sağlık personeli cihazı kullanmaya hemen başlayabilir ve standart tedavi protokollerini aynı gün içinde uygulayabilir hale gelir. Terapistin biorezonans mekanizmasını derinine anlaşılabilmesi için ise 2 günlük temel eğitimin alınması gerekir. Bu eğitimin cihazın kullanılmaya başlamasının kısa bir süre sonrasında, yani cihazın kullanımına biraz olsun ısınıldıktan sonra alınması en uygun olandır.

İleri düzey eğitimler bir süredir MORA-Terapi yapan ve ileri düzey tamamlayıcı tıp bilgilerini alabilecek seviyeye gelmiş hekimler içindir. Testler ile ilgili eğitimler ise ileri düzey eğitimlerle birlikte ve bire bir - kişiye özel olarak verilmektedir. MORA eğitimleri doktorların biorezonans mantığını derinlemesine kavramaları ve kendi tarzlarını oluşturabilmeleri için desteklenmeleri üzerine kurulmuştur. Her hekim kendine ait tedavi protokollerini ve kendi kullanım stilini yaratması için desteklenmekte ve eğitimler de bu mantıkla düzenlenmektedir. MORA camiasındaki bu gelenek MORA-Terapi’nin en önemli gücüdür.

MORA tedavilerini yapabilmek için kullanıcı eğitim sertifikalarının alınması önemli bir zorunluluktur.

Yeni MORA Nova:
Mora Terapi, Mora S.P. cihazlarıyla ulaştığı başarılı noktayı Yeni MORA NOVA ile bir değil birkaç adım öne taşıdı. Bilindiği üzere, teknolojiler değişim gerektirir. MORA Terapi de MORA NOVA cihazıyla birlikte, biorezonansta devrim yaratacak teknolojiyi geliştirdi. Mora S.P. Cihazına göre modern dokunmatik ekran ile çok kolay kullanım şeklinden, teknik özelliklerine, tedavi etkinliğinin çok daha güçlü olmasına, yeni test setlerine, teşhisin Mora Optima özelliği ile artık çok daha kısa sürelerde ve kolaylıkla yapılabilmesine kadar pek çok yeniliği biorezonans teknolojisine taşıdı.

Yeni Mora Nova, frekans aralığı açısından, Mora SP’ye ve piyasadaki tüm diğer biorezonans cihazlarına göre belirgin derecede üstündür. Bu üstünlük, Yeni Mora Nova’ya mevcut tüm uygulamalarda daha yüksek tedavi başarı oranı sağlar. Aynı anda hem renk, hem test kitleri, hem de programları uygulayabilmeye olanak sağlayan çift kanallı, 16 ayrı sekme üzerinden çalışan bir yazılımı vardır. Yeni ve fonksiyonel, kişiye özel tedavi imkanı sunan “Mora Optima” opsiyonu ile çok geniş ve farklı endikasyonlarda otomatik çalışma imkanı sağlar. Tüm hasta bilgilerine, istenildiğinde Yeni Mora NOVA’daki veri saklama özelliği sayesinde kolaylıkla ulaşılabilir. Yeni program arayüzü ile alerji tedavilerinde ve testlerinde kullanıcıya çok daha kolay uygulama yapabilme imkanı sağlar. Gıda intoleransı, vega, amalgam ve ağır metal ve yeni tüm diğer testler çok daha kolay bir şekilde uygulanabilir.

Mora Color, Bach Flowers ve Mora Optima uygulamaları standart cihaz ile kullanıcılara sunulmaktadır. Bioritim tedavilerinde, yaş aralığına göre tedavi imkanı sunan program ara yüzü özelliği ile daha güvenli ve kontrollü tedavi imkanı sağlamaktadır. Tedavi sırasında, hastanın akut ve kronik durumu Yeni Mora NOVA tarafından otomatik olarak seçilir. UV Manyetik Elektrotu sayesinde lokal uygulamalarda terapilerde yüksek etkinlik ve kullanım kolaylığı sağlar. Cihazın kendi içindeki bilgisayarı sayesinde Renk Terapisi, Bach Çiçekleri Terapisi ve tüm Test Setleri ek bir aparat gereksinimi olmadan kolay bir şekilde kullanabilir. Yenilikçi ve modern tasarımı sayesinde, tüm menülere ve programlara kolay ulaşım sağlayan 15 inç’lik, katlanabilir, dokunmatik, yüksek çözünürlüklü, LED ekranı mevcuttur. Teşhis ve Tedavi yapılan vücut bölümü grafik ve resim olarak ekranda görülebilir ve hangi noktalar üzerinden uygulama yapılabileceği yönlendirme menüsü üzerinden otomatik olarak gösterilir. Grafik menü navigasyonu ile ana ekran üzerinden tüm uygulamalara kolaylıkla ulaşılabilir. Tek parça kompakt bir dizaynı olması sebebi ile daha az yer kaplar ve cihazın taşınması çok rahattır. Çok az kablo kullanımıyla pratik kullanım özelliğine sahiptir. Kupalar, Yeni Mora Nova’nın ön bölümünde özel yuvalarına sabit olarak yerleştirilmiştir ve böylelikle daha güvenilir bir kullanım özelliğine sahiptir. Ayak Elektrodu taşıma veya bekleme sırasında cihaz üzerine monte edilebilir. İnternet’e doğrudan bağlanabilir, böylelikle uzaktan yardım, update ve upgrade kolaylıkla gerçekleşir.

KUPALAR

MORA cihazının kupaları içine konulan maddeler tedaviye dahil edilmektedir. Örneğin sigara bağımlılığını gidermek için cihazın kupalarının içine kişinin içtiği sigaralar konulmaktadır. Eğer karbonhidrat bağımlılığıyla uğraşılıyorsa bu kupalar içine karbonhidrat ürünleri konulmaktadır. Elektro-homeopati programlarından gönderilen frekanslar da cihaz tarafından kupalara konulan gerçek maddeler gibi algılanmaktadır.

Alerji tedavileri de benzer şekilde uygulanır. Alerjilerde ya da detoks tedavilerinde kupa içine alerjen-toksik madde konulur ya da bilgisayar ortamından alerjen maddenin frekansı gönderilir.

Eğer dışarıdan kullanılacak maddeler yok ise bu kupalar içine hastalığı en iyi tanımlayacak vücut salgısı konulmaktadır. Örneğin idrar yolu enfeksiyonunda idrar kullanılması, kronik bronşitte balgam kullanılması gibi…

Cihazın iki giriş kupası bulunmaktadır. Bu MORA cihazının içinde iki farklı biorezonans cihazının bulunduğu ve aynı anda farklı patrametrelerle çalışan iki biorezonans işleminin yapıldığını hatırlatmalıdır. Birinci kupa alt frekanslarda çalışan birinci cihazın/kanalın girişi iken ikinci kupa üst frekanslarda çalışan ikinci cihazın/kanalın girişidir.

Orta kupa ise çıkış/yükleme kupasıdır. Herhangi bir homeopatik ilaç frekansı yüklemesi yapılacak ise orta kupa kullanılır. Örneğin sigara tedavilerinde kişinin evde kullanması için verilen homeopatik sıvı ve çipin yüklemesi ortadaki kupada yapılır.

Daha Fazla Bilgi İçin...
http://www.mora-akademie.org/

BİZ SİZİ ARAYALIM!

Mora Terapi uygulamaları ve EDT Sağlık Teknolojileri ürünleri hakkında bilgi almak için telefon numaranızı bırakın biz sizi arayalım...

Bu site mora teknolojisinin sağlık personellerine tanıtımı amacıyla hazırlanmıştır.

Bu teknolojinin kullanımı ile ilgili olarak okuyacaklarınız, son zamanlarda hız kazanan ve biorezonans ismiyle anılan bir bütünsel-tamamlayıcı tıp yönteminin yansımalarıdır.

BİZE ULAŞIN

Bizi Sosyal Ağlarda Takip Edin!