Mora Biorezonans

Mora Terapi tam anlamıyla bir “Klasik Biorezonans” uygulamasıdır.

MORA-Terapi kısaca;

1-Maddenin çevresinde oluşan elektromanyetik alandaki frekansların terapi amacıyla kullanılmasıdır.

2- Vücudun kendisinden alınan elektromanyetik frekansların terapi amacıyla kullanılmasıdır.

Paylaş

Rezonans kelimesi bir fizik terimidir. Elektronikte de sıkça kullanılır. İki eş frekansın veya elektriksel sinyalin birbirini seçmesi ve ilişkiye geçmesi olarak tanımlanabilir. Biyolojik sistemler için rezonans fenomenini kullanan yöntemlere ve teknolojilere biorezonans ismi verilir. Biorezonans metodu saygınlığı dolayısıyla farklı sistemleri kullanan cihazlarca da taklit edilmiş, kullanılmıştır. Oysa bir sistemin tam olarak biorezonans modelini kullanabilmesi için öncelikle frekansın dalga formunu kullanması, sonra da mutlaka insan vücudunun kendi frekanslarını kullanabiliyor olması lazımdır. Bu kesinlikle çok karıştırıldığı üzere biyoenerji metodu değildir. Biyofiziksel bir terapi metodudur.   

Biorezonansın ortaya çıkış yeri ve ilk kullanılmaya başlanılan yer Almanya’dır. Son on yıldır ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada çok daha bilinir hale gelmesine rağmen, Mora Terapi’nin ya da klasik biorezonansın temel kavramları ve etki mekanizması konusunda daha fazla bilgi olmalıdır. 

Mora Terapi’de terapiler, materyal maddeler (ilaçlar, tıbbi malzemeler) yerine “elektromanyetik titreşimler üzerinden iletilen bilgi” ile sağlanır. Bu bilgi fenomeni dolayısıyla bu tür terapilere, bilgi-enformasyon terapileri de denmektedir. Klasik homeopati, akupunktur ve diğer madde dışı tedavilerle de benzerlikler göstermektedir. Hasta organizmanın iyileşmesi frekanslar üzerinde taşınıldığı düşünülen ve vücut tarafından kendi enerji sistemi içine absorbe olan frekans bilgisi aracılığıyla olur. Bilgi elektromanyetik niteliktedir ve elektromanyetik titreşimler şeklinde taşınmaktadır. Vücuttaki meridyenler üzerinde akan elektromanyetik bilgi ile dışarıdan verilen bilgi arasında rezonansın gerçekleşmesi iyileşmeyi getirir. Klasik tıbbın tersine, burada iyileşme materyal maddeler (ilaçlar, tıbbi malzemeler) yerine frekans-enformasyon ile sağlanmaktadır. 

Frekans bilgisi-enformasyonu ile İyileşmek Nasıl Mümkün Olur?

O zaman şu soruları da aklımızda bulunduralım;

 • Klasik homeopatide kullanıldığı gibi; 10 kez sulandırmanın örneğin 400 kez tekrarlandığı bir homeopatik ilaç nasıl olur da gerçek bir tedavi sağlayabilir?
 • Akupunkturda, hasta organdan çok uzakta olsa da, tam noktasına batırılmış bir akupunktur iğnesi iyileşmeyi nasıl sağlayabilir?
 • Nöral terapide bozuk elektriksel aktiviteyi gidermek amacıyla odağın tam içine uygulanan ve elektriksel aktiviteyi sıfırlayan lokal anestezik nasıl bir iyileşme yaratabilir?

Maddelerin direkt etkilerinin üzerine yoğunlaşmış hakim tıp kültürümüzde bu tip iyileştirme güçleriyle ilgili bilgi hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Kullanmamanın asıl sebebi ise bu tedavilerin çalışma mekanizmalarını bir türlü anlayamıyor olmamızdan kaynaklanır. 

Son yıllarda ses frekanslarıyla yapılan ağır kronik hastalık tedavileri veya bilgiden RNA, DNA örneklerinin kopyalanması çalışmaları bize yavaş yavaş frekansların bilgi taşıdığı ve bu bilginin de iyileşme veya yaratım süreçlerinde etkili olduğunu ispatlamıştır. Zaten Wifi hatları ile internete bağlanabilmemiz, televizyon veya radyo kanallarını frekanslara ayarlayarak görünür, duyulur kılabilmemiz son yüzyılda bizim insanlık olarak frekans bilgisini farklı alanlarda kullandığımızın en net göstergeleridir. Şimdi sıra bu bilgilerin insan veya canlı organizma iyileşmelerinde kullanılabiliyor olmasıdır. 

2000 yılı aşkın süredir kullanılan Akupunktur yöntemine göre Meridyenler enerjinin aktığı görünmeyen ama varlıkları ispat edilebilen enerji yollarıdır. Mora Terapi yönteminde de yukarıdaki paragrafta anlatılan frekansın - bilginin kullanılması meridyen- enerji sistemi üzerinden olur. 

Bu konuda en iyi bilenen biofizikçilerden biri Profesör F. Popp’dur. “Biofoton” ifadesi ilk kez onun tarafından kullanılmıştır. Popp, biofotonların yaşayan organizmadaki otonom iletişim ağının kurucuları olduğunu ileri sürer. Biofotonlar hücreden hücreye iletişimi sağlayan çok küçük enerjili ışık kuantumlarından oluşur. Biofotonlar bir yandan da yaşayan organizmanın çevresiyle olan iletişimini de sağlar. Popp’un çalışmalarına göre kanserli bir doku ile sağlıklı bir doku arasındaki en belirgin fark kanserli dokudan olan biofoton salınımlarının farklılığıdır. Organizmalar sağlıklılık halini korumak için üst düzey bir kontrol seviyesinde sürekli bir enerjetik dengeleme işlemi yaparlar. Biofotonların akışı her an dış veya iç faktörler tarafından bozulabilen kararsız bir dengededir. Bahsedilen enerjetik denge klasik tıbbın ilgilendiği kimyasal işlemlerin bir katman üzerinde bir kontrol düzeneğidir.

Hastalık sadece bu enerjetik kendi kendine düzenleme gücü zayıfladığında ortaya çıkar. Gerçek iyileşme için, enerjetik denge (ya da biofotonların mükemmel ağı) tekrar kurulmalıdır. Böylece vücut kendi temel düzenleme işlemini bir kez daha tek başına yapabilir hale gelir. (Prof. Pischinger’den alıntı)

Bugün biorezonans tedavilerinde “doğru bilgi”’nin vücut enerji sisteminde tam olarak neler yaptığı konusunda hala soru işaretleri vardır. Fizikçi W. Ludwig, biorezonans tedavisinin kabul gören uzmanlarından biri olup, tedaviyi kronik bir kontrol hatasını düzeltebilen bir feedback sinyali ile açıklamaya çalışır. Doğru bilgi, blokajın çözülmesine neden olur ve bu da iyileşmeyi getirir. Kişinin vücudu ile biorezonans cihazı arasında temas olduğunda normalden çok daha fazla bir elektromanyetik “white noise-gürültü” alınır. Bu gürültünün tedaviyi yaratan elektromanyetik bilgiyi içerdiği düşünülmektedir. Biorezonans tedavisinde yapılan şey problem bölgesinden alınan elektromanyetik bilginin filtrelenmesi, elektriksel olarak ayna görüntüsünün yaratılması ve vücuda bu değiştirilmiş elektromanyetik bilginin verilmesidir. 

Biorezonans’ın Gelişimi;
Dr. Voll, akupunktur noktalarındaki deride elektriksel direnç ölçümleri yaparak, meridyen enerjilerinin durumuyla ilgili tanıların konulabildiği elektro-akupunktur metodunu keşfetmiştir. EAV (Elektro, Akupuktur ve Voll sözcüklerinin baş harfleri) zararlı maddelerin, alerjenlerin veya vücuda uygulanan maddelerin / ilaçların enerji meridyenleri üzerindeki etkilerinin test edilmesi için uzun yıllardır terapistlerce kullanılan bir yoldur.

Dr. Morell, Elektronik Mühendisi E. Rasche, vücuttaki polarizasyonun ve mikro-elektromanyetik osilasyonların 180 derece geri döndürülmesinin “vücutta bilginin silinmesine” neden olduğunu göstermiştir. Bir sinyalin 180 derece inversiyonu ile o sinyali söndürmek, nötürlemek mümkündür. Bugün, bu fenomen, ses frekansları için sıkça kulaklık teknolojilerinde kullanılmaktadır. Sound-off kulaklıklar veya dışarıdaki ses gürültüsünü ortadan kaldırıp sadece müzik frekanslarına odaklanan frekansları kullanan kulaklık teknolojileri gibi.

Alerjen madde ile ilgili olan titreşim bilgisinin 180 derece çevrilmesi inversiyon olarak bilinmektedir. İnversiyon yapılan alerjen ya da toksik madde rezonansının vücuda uygulanmasıyla alerjen madde veya toksik maddenin vücuttan silinmesi aynı zamanda bu maddelerin vücuttan atılımına neden olur. Yani aslında detoks işlemini başlatır.

Elektromanyetik osilasyonların fizyolojik filtrelere tabi tutularak patolojik olanların ayrılması ve terapilerde sadece patolojik osilasyonların silinmesi işlemi de dünyada ilk kez Dr. F. Morell ve Elektronikçi E. Rasche tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Biorezonans cihazları kısaca bu iki fenomeni de biyolojik sistemlerde yapabilen cihazlardır diyebiliriz. 

Mora Terapi’de maddelerin ya da homeopatik preperatların dijital bilgisi bilgisayar ortamından alınarak Mora Cihazlarına entegre bir arayüz üzerinden gerçek frekans bilgisi haline çevrilmekte ve bu frekanslarla homeopatik ilaçlar yaratılabilmekte ya da tedaviler yapılabilmektedir. Renk tedavilerinde de benzer olarak rengin kendisi değil bilgisayar ortamından alınan homeopatik titreşimi kullanılmaktadır. Mora Terapi’de kullanılan elektro-homeopati setleri uzun yıllardır dünyada ve Avrupa’da özellikle yaygın olarak kullanılan pek çok seti içermektedir (Heel, Wala, Bach vs…). 

Mora Nova Cihazı ile Birlikte Kullanılabilecek Tüm Elektro-Homeopati Setleri şu şekildedir; 

 • Nova Elementler Grup Test Seti: 5 Element, Alerji, Kimyasal Elementler, Geopati, Mycosis, Nosodes, Süssler Tuzu, Horvi, Meridyen Test Setleri.
 • Homeo Grup Test Seti: Heel, Wala, Vitortho, Orthica, Inus Test Setleri.
 • Ortho Grup: Orthica, Inus, Vithorto, Sanum Test Setleri.
 •  Cornelissen: Sistem Teşhis, Mitochondropathy, Cancer, Alzheimer, Dementia Test Setleri.
 • AllerHomeo Grup: Allerji, Wala Test Setleri
 • Alerji Test Seti: Yeni Mora NOVA’da, Alerji Test Setinde çok kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Genel Yapı aynı gibi görünse de pek çok yeni madde eklenmiş; daha önce ayrı olan Dermatoloji ve Pestisitler Test Setleriyle birleştirilmiştir.
 • Bach Flower Test seti
 • Renk Terapisi Test Seti
 • Dr. Cornellissen Sistem Teşhis Test Seti
 • Dr. Cornellissen Mitochondropathy / Cancer Test Seti
 • Dr. Cornellissen Alzheimers + Dementia Test Seti
 • Heel Test Seti; Bu Test kitinde Heel Homeopatik ilaçlarının tamamı ve Biyolojik Katalizörler bulunmaktadır.
 • Geopati Test Seti
 • Homeopatik Potansiler ve Dilüsyonlar - Korsakov Test Seti; Bu Test Set içerisine de Hautes Dynamisations ve Homeopatik Maddeler Test Seti eklenerek bir bütün oluşturulmuştur.
 • 5-Element Test Seti
 • Meridyen Test Seti
 • Schüssler Tuzları Test Seti
 • Nosodes Test Seti
 • Eser Elementler Test Seti; Bu Test Seti de hem eser elementleri hem de kimyasal elementleri içermektedir.
 • Mycosis Test Seti
 • Horvi Test Seti
 • Wala Test Seti
 • Orthica Test Seti
 • Inus Test Seti
 • Vitortho Test Seti
 • Sanum Test Seti
 • Geleneklsel Çin Tıbbı Test Seti
 • Pascoe Test Seti


Homeopati Setleri içinde en çok tercih edilen Elektronik Setler; 

1) Alerji Seti: 

Alerji tedavilerinde kullandığımız, olası allerjen ve toksik madde frekanslarını içeren elektro-homeopati setidir. 35 grup içinde sınıflanmış 916 alerjen toksik madde frekansını içerir. Bu set, alerji testlerinde ya da terapilerinde kullanılır.

2) Dr. Cornelissen Sistem Teşhis Test Seti: 

Sınıflanmış allerjen ve toksik maddelerle birlikte organ frekanslarını içeren elektro-homeopati setidir. Tüm cihazlarımızda standart olarak bulunmaktadır.

3) Bach Çiçekleri: 

Psikolojik problemler ve her türlü duygu durum bozukluğu  için tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir homeopatik remedy setidir. 

4) Renk Terapi Seti: 

Renk frekanslarının 1.000.000 kez amplifiye edilmesi ve aynı zamanda vücut frekanslarının filtrelenmesi terapilerine dayanan, dünya üzerinde eşi benzeri olmayan özel bir renk terapi test setidir. Dr. Morell zamanında kullanılmaya başlanmış olup bugünkü haline Dr. Gruba tarafından getirilmiştir. Pek çok konuda fiziksel, duygusal, zihinsel rahatsızlıklarda 30 yılı aşkın süredir başarıyla kullanılmaktadır. Vücuttaki blokajların ortadan kaldırılması için de mükemmel bir araçtır. 

MORA-TERAPİNİN KULLANIM ALANLARI:

1- VÜCUT DIŞI MADDELERDEN ALINARAK KULLANILAN FREKANSLAR.
Vücut dışı maddelerden alınan ya da elektro-homeopati programlarından alınarak kullanılan frekaslarla iki farklı uygulama yapılabilir. Elektromanyetik frekansın silinmesi ya da güçlendirilmesi;

a) Zararlı madde frekanslarının silinmesi
Birincisi vücuda yabancı ve zararlı maddelerin frekansının vücuttan silinmesi işlemidir. Bunun için toksik maddenin frekans bilgisi bilgisayar ortamından ya da maddenin kendisi kullanılarak alınabilir. Bu uygulama, Mora Terapinin çok yaygın olarak detoks tedavilerinde veya bağımlılık tedavilerinde kullanımını mümkün kılmaktadır.

b) Tedavi edici frekansların yükseltilmesi
Elektro-homeopati programlarından çekilen homeopatik ilaç frekansları vücudun üzerine yüklenebilmekte ve bir yandan da bu frekans gruplarının sıvılar (veya globüller) üzerine kaydedilmesi yoluyla homeopatik ilaçlar yaratılıp kişinin kullanımı için verilebilmektedir. Psikolojik problemler için Bach çiçekleri ya da dünyadaki en büyük homeopati firmalarından HEEL firmasının veya WALA firmasının homeopatik ilaçları bu şekilde kullanılabilmektedir.

Hastalıklara göre gruplanmış şekilde bulunan komplex homeopati reçeteleri Mora elektro-homeopati programları yardımıyla sıvılara (ya da vücudun üzerine) yüklenmekte ve kişilerin bu sıvıları damlalar şeklinde kullanması istenilmektedir. Renk tedavileri de bu tipte kullanım sınıfına girmektedir.

2- VÜCUTTAN ALINAN FREKANSLARIN KULLANILDIĞI TEDAVİLER

a) Hastalık bölgesinden alınan frekansların silinmesi
MORA-Terapi’de dışarıdan uygulanan elektromanyetik bilginin vücut üzerinde yarattığı etki görüldüğünde vücudun kendisinin de elektromanyetik frekanslardan oluştuğunu da kolaylıkla kabul edebiliriz.  Biofotonlarla ilgili bilgimiz hala çok sınırlı olmakla birlikte, çalışmalar dünyanın farklı merkezlerinde sürmektedir. Şimdiye kadar geldiğimiz noktada bildiğimiz şey hastalıklı bölgelerden olan foton yayılımlarının (yani elektromanyetik ışınımların) normalden farklılaşmakta olduğudur. Mora Terapi bu anormalleşen frekansların ortadan kaldırılması amacıyla, hastalık tedavilerinde de kullanılmaktadır. Mora Terapi etkinliği ile ilgili olarak net bir örnek olması açısından; Ağrı bölgesinden alınacak frekansların inversiyonu, ister kronik ister akut olsun, ağrıyı ortadan kaldırmaktadır. Ağrının ortadan kalkması, o bölgedeki enerjetik problemin ortadan kalktığını gösterir. Ağrı enerji meridyenlerinde bir blokajın göstergesidir ve ağrı bölgesinden alınan elektromanyetik frekansların ters çevrilmesi blokajı gidermekte ve ağrı bu şekilde ortadan kalkmaktadır.

Mora Terapi ile yapılan işlem hastalıklı yapıyı yaratan enerjetik mekanizmada temel bir düzelme sağlamasıdır.

Mora Nova Cihazı:
Mora Terapi, Mora S.P. cihazlarıyla ulaştığı başarılı noktayı  Mora Nova mopdeli ile bir değil birkaç adım öne taşıdı. Bilindiği üzere, teknolojiler değişim gerektirir. Mora Terapi de “MORA NOVA “ cihazıyla birlikte, biorezonansta devrim yaratacak teknolojiyi geliştirdi. Mora S.P. Cihazına ve piyasadaki pek çok muadiline göre modern dokunmatik ekran ile çok kolay kullanım şeklinden, teknik özelliklerine, tedavi etkinliğinin çok daha güçlü olmasına, yeni test setlerine, teşhisin artık çok daha kısa sürelerde ve kolaylıkla yapılabilmesine kadar pek çok yeniliği biorezonans teknolojisine taşıdı.

Mora Nova, frekans aralığı açısından, Mora SP’ye ve piyasadaki tüm diğer biorezonans cihazlarına göre belirgin derecede üstündür. Bu üstünlük, Mora Nova’ya mevcut tüm uygulamalarda daha yüksek tedavi başarı oranı sağlar. Aynı anda hem renk, hem test kitleri, hem de programları uygulayabilmeye olanak sağlayan çift kanallı, 16 ayrı sekme üzerinden çalışan bir yazılımı vardır. Yeni ve fonksiyonel, kişiye özel tedavi imkanı sunan “Mora Optima” opsiyonu ile çok geniş ve farklı endikasyonlarda otomatik çalışma imkanı sağlar. Tüm hasta bilgilerine, istenildiğinde i Mora Nova’daki veri saklama özelliği sayesinde kolaylıkla ulaşılabilir. Yeni program arayüzü ile alerji tedavilerinde ve testlerinde kullanıcıya çok daha kolay uygulama yapabilme imkanı sağlar. Gıda intoleranları, alerjiler,kandida, amalgam ve ağır metal vb  tüm diğer testler çok daha kolay bir şekilde uygulanabilir.

Mora Color, Bach Flowers ve Mora Optima uygulamaları standart cihaz ile kullanıcılara sunulmaktadır. Bioritim tedavilerinde, yaş aralığına göre tedavi imkanı sunan program ara yüzü özelliği ile daha güvenli ve kontrollü tedavi imkanı sağlamaktadır. Tedavi sırasında, hastanın akut ve kronik durumu Mora Nova tarafından otomatik olarak seçilir. UV Manyetik Elektrotu sayesinde lokal uygulamalarda terapilerde yüksek etkinlik ve kullanım kolaylığı sağlar. Cihazın kendi içindeki bilgisayarı sayesinde Renk Terapisi, Bach Çiçekleri Terapisi ve tüm Test Setleri ek bir aparat gereksinimi olmadan kolay bir şekilde kullanabilir. Yenilikçi ve modern tasarımı sayesinde, tüm menülere ve programlara kolay ulaşım sağlayan 15 inç’lik, katlanabilir, dokunmatik, yüksek çözünürlüklü, LED ekranı mevcuttur. Teşhis ve Tedavi yapılan vücut bölümü grafik ve resim olarak ekranda görülebilir ve hangi noktalar üzerinden uygulama yapılabileceği yönlendirme menüsü üzerinden otomatik olarak gösterilir. Grafik menü navigasyonu ile ana ekran üzerinden tüm uygulamalara kolaylıkla ulaşılabilir. Tek parça kompakt bir dizaynı olması sebebi ile daha az yer kaplar ve cihazın taşınması çok rahattır. Çok az kablo kullanımıyla pratik kullanım özelliğine sahiptir. Kupalar, Mora Nova’nın ön bölümünde özel yuvalarına sabit olarak yerleştirilmiştir ve böylelikle daha güvenilir bir kullanım özelliği vardır. Ayak Elektrodu taşıma veya bekleme sırasında cihaz üzerine monte edilebilir. İnternet’e doğrudan bağlanabilir, böylelikle uzaktan yardım, update veya test kit, modül yüklemeleri kolaylıkla gerçekleşebilir.