Nikotin Bağımlılığının Sigara Bırakmadaki Etkisi

Nikotin Bağımlılığının Sigara Bırakmadaki Etkisi

Sigara içenlerde nikotin bağımlılığı şiddetinin, içilen sigara miktarı ile ilişkisi ve sigara bırakmaya etkisini araştırmak ve nikotin replasmanı yapmadan, uygulanacak sigara bıraktırma tedavisinin etkinliğini araştırmak.

Mehmet KARADAĞ1 , Sema KARADAĞ 2 , Bülent EDİZ 3, Ersal Salih IŞIK 4
1 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, BURSA 2 Emekli Pratisyen Hekim, BURSA 3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, BURSA 4 Aile Hekimi Uzmanı, BURSA
ÖZET
Amaç: Sigara içenlerde nikotin bağımlılığı şiddetinin, içilen sigara miktarı ile ilişkisi ve sigara bırakmaya etkisini araştırmak ve nikotin replasmanı yapmadan, uygulanacak sigara bıraktırma tedavisinin etkinliğini araştırmak. Materyal ve Metot: 2009-2011 yılları arasında, sigara bırakma isteğiyle müracaat eden 1562 sigara bağımlısına Fagerstörm nikotin bağımlılık testi yapıldı. Çalışma öncesi son 2 sigara içilmesine izin verildi ve ortalama 45 dakikalık biyorezonans uygulaması sırasında hekim motivasyon görüşmesi yapıldı. Uygulamadan sonra 3. gün, 1. hafta ve 1. ay sonunda bağımlılarla telefon görüşmesi yapıldı ve motivasyon mesajları verildi.

Bulgular: Çalışmamızda; sigara içme süresi 10 yıldan az olanlarda ileri derecede nikotin bağımlılığı %36,95 iken, 11-20 yıl arasında sigara içenlerde %58,59 ve 21 yıldan fazla içenlerde %74,72 olarak bulundu. Çalışmada 1. ayın sonunda 1562 bağımlının 1338’ine (%85,66) ulaşılabildi. Görüşme yapılan 1338 bağımlının 925’i (%69,13) halen hiç sigara içmemişti ve bu bağımlılar sigarayı bırakmış olarak değerlendirildi.

Sonuç: Bu çalışmada, sigara içme süresinin ve miktarının nikotin bağımlılığı şiddetini artırdığı ve nikotin bağımlılığı arttıkça sigara bırakma başarısının azaldığı sonucuna varılmıştır. Sigara bağımlılığının tedavisinde nikotin replasmanı yapmadan, farmakolojik ajanlar kullanmadan, biyorezonans ve motivasyon uygulaması ile düzenli yakın takibe alınan bağımlılarda, 1. ayın sonunda %69,13’lük sigara bırakma oranı, başarılı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sigarayı bırakma; nikotin bağımlılığı; fagerstörm

makalenin devamını okumak için lütfen tıklayınız...