Mora Beauty Wellness Cihazı

Mora Terapi cihazlarımızdan olan Mora Beauty, rahatlama, detoksifikasyon, stres azaltma ve yeniden canlanma için uygulamalar yapabilen bir wellness cihazıdır.

WELLNESS NE DEMEK? 

Wellness, Türkçede esenlik sözcüğüne karşılık gelen bir terimdir. Aslında bir “süreci” temsil eder. Literatürde ilk defa 1961 yılında Dr. Halbert Dunn tarafından kullanılmıştır. Dr. Dunn, wellness’ı fiziksel ve psikolojik esenliği (iyilik halini) geliştirme ve sürdürme çabası için bir yaşam süreci olarak görmüştür.

İnsanların yaşam kalitelerini arttırmaları için fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak iyi hissetmeleri gerektiğini savunur.

Kişisel gelişim, bilinç, farkındalık ve insan sağlığı arasındaki bağlantı wellness’ın temel mantığını oluşturur.

Bu felsefeye göre kişiler, arzu edilen gelişim için bilinçli, farkındalıklı bir yaşam kurmaya ihtiyaç duyarlar.

WELLNESS’IN TARİHÇESİ 

Wellness aslında son derece eski köklere sahip ama bir o kadar da modern bir kelimedir. Bütünsel olarak sağlıklı yaşamın temel ilkeleri, Doğu’dan Batı’ya neredeyse tüm eski uygarlıklarda görülmektedir. Kadim tıbbi bilgilerin tamamının kökeninde wellness’ın temel ilkeleri vardır.

Sağlık odaklı bu bütüncül model Dr. Dunn liderliğinde Travis, Ardell, Hettler vb düşünce liderleri tarafından da 1960’lar, 1970’lerde görünürlük kazandı.

Sağlıklı yaşam hareketi adı altında kişisel gelişim, farkındalıklı yaşam, fitness, egzersiz, sağlıklı beslenme, uyku düzeni ve ruhsal uygulamaları da kapsamaktadır Wellness.

WELLNESS NEDİR? 

Global Wellness Institute; wellness kavramını “bütünsel olarak sağlığa götüren faaliyetlerin tamamı olarak” tanımlamaktadır. Bu faaliyetlerin arasında sadece sağlığı korumak yoktur aynı zamanda hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyilik halinin devam ettirilmesi de vardır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre Wellness, sadece hasta veya güçsüz olmamak değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasıdır.

Wellness, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, bilinçli ve istekli olarak alınan kararları ve bu kararların uygulanma sürecini de kapsar.

WELLNESS’IN BOYUTLARI? 

Fiziksel Wellness; Terapilerin yanısıra düzenli egzersiz, sağlıklı, dengeli beslenme, kaliteli-yeterli uyku, ideal kiloyu korumak, sigara-alkol bağımlılıklarından kaçınmak, yeterli su tüketimi, gerekli besin takviyeleriyle bedenin desteklenmesi vb…

Zihinsel Wellness; Anda yaşamak, yeniliklere açık olmak, yaşam boyu öğrenme, farkındalıklı olmak, eleştirel düşünme becerisi, yeni yetenek ve beceriler geliştirebilme vb…

Duygusal Wellness; Stresle başa çıkabilme becerisi, hoş görülü empatik olabilmek, duygularını yapıcı olarak yönetebilmek, öz farkındalık, sorumluluk bilinci vb..

Sosyal Wellness; Güven, saygı ve sevgi temellerinde sağlıklı ilişkiler kurmak, hayattan zevk almak, topluluğa katkı sağlama becerisi, bağımsız olabilme vb…

Manevi (Ruhsal) Wellness; Hayatında anlam ve amacını bulmak, yaşam sevgisi, kendini tanımak ve sevmek, öz değer, iç huzur, değişime ayak uydurma becerisi vb…

Kısaca “Wellness”, optimum fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal, entelektüel olarak sağlıklı olma durumudur.

Yaşam kalitesini arttırma durumudur. Hastalıkların ortaya çıkmadan önce önlenmesini de kapsar.

Sadece kaliteli yaşama değil, ortalama yaşam sürelerini uzatmaya da yarar. Sağlık, fizyolojik, psikolojik, sosyal, demografik ve ekolojik boyutları da içine alarak tüm bu konularda “iyi olma-esenlik” durumuna bizi taşıyan süreci temsil eder.