Health Scanner

Bir bakışta tüm önemli sağlık değerleri!

Bionic Health Scanner, hastalarınızın sağlık durumu hakkında anlık ve sistemli bir yolla ölçüm almak için yenilikçi ve ekonomik bir yol sunar. Bu cihazla 38’den fazla parametrede yüzlerce değer ölçülür; örneğin, aminoasitler, ağır metaller, mineraller. Bionic Health Scanner, hücre ve organların manyetik dalgalarını nano ve mikro - Gauss aralığında ölçerek değerlendirme yapar. Ölçülen bu spesifik değerler, binlerce insan üzerinde ölçüm yapılarak doğrulanmış olan kişi normal değerleriyle karşılaştırmalı olarak verilir.

Kişi bilgilerinin normal değerler üzerinden gösterdiği sapmalar veya dengesizlikler özel bir yazılım tarafından görünür hale getirilir ve saniyeler içinde tanı ve tedavi için birçok bilgiyi almanıza olanak verir. Bionic Health Scanner ile bulunan tüm çözümsel sonuçlar hastanın sağlığı için birer ipucu değeri taşır. Klinik tanı yerine geçmez ancak bunu önemli ölçüde destekleyecek değerli bilgiler sunmaktadır.

Ayrıca, Bionic Health Scanner, tamamlayıcı ve bütünsel tıp terapilerinde  her bir parametre için ipuçları sağlamaktadır. Bu cihazla yapacağınız düzenli ölçümlerle, hastanın durumunu hızlı bir kontrolle takip etmeniz oldukça kolaydır.

Cihazla birlikte, kullanışlı el sensörü, özel bilgisayar yazılımı ve ayrıntılı kullanım kılavuzu -Türkçe tercümesiyle birlikte verilir.

Biyonik Sağlık Tarayıcı tarafından sağlanan analiz raporları

 • Kardiyovasküler ve serebrovasküler sistemleri
 • Gastro intestinal fonksiyon
 • Karaciğer fonksiyonu
 •  Kalın bağırsak fonksiyonu
 • Safrakesesi fonksiyonu
 • Pankreatik fonksiyon
 • Böbrek fonksiyonu
 • Akciğer fonksiyonu
 • Beyin sinirleri
 • Kemik hastalığı
 • Kemik mineral yoğunluğu
 • Kemikler
 • Kemik büyüme indeksi
 • Kan şekeri
 • Mikro-besinler
 • Vitaminler
 • Amino asitler
 • Koenzimler
 • Endokrin sistem
 • İmmün sistem
 • Vücut toksinleri
 • Ağır metaller
 • Temel fiziksel durum
 • Alerji
 • Obezite
 • Cilt
 • Göz
 • Kolajen
 • Meridyenler ve kollaterals
 • Kalp ve beyin damarları durumu
 • Kan lipitleri
 • Prostat
 • Cinsel fonksiyon (erkek)
 • Sperm ve meni (erkek)
 • Vücut fonksiyon analizi
 • Regl döngüsü (kadın)
 • Jinekoloji
 • Göğüs (kadın)
 • Kapsamlı değerlendirme raporu