Color Super Tunıng

Doğa frekanslarını kullanan Bütünsel Terapi.

Color Super Tuning; Quantum Feedback Teknojisini kullanan tespit ve terapi cihazıdır.

Super Tuning ile kişilerin var olan sorunları veya henüz enerji alanında olan, ileride oluşabilecek sorunları tespit ve terapi edilebilir.

Bu cihazlar ile, yapılan frekans uyarıları ile vücutta hem fiziksel hem enerjetik seviyede bir etki oluşur. Tüm frekans terapilerinde olduğu gibi bu terapi de vücudun kendini iyileştirme mekanizmalarını uyarır. Color Super Tuning, ağrı, acı vs’ye neden olmayan bir yöntemidir.

Bütünsel-Tamamlayıcı tıbbın ana bakış açısına göre vücutta sağlığın bozulmasının altında yatan temel neden; elektromanyetik kirlilik, kimyasallar, iklim değişimleri, yanlış beslenme, pestisit ve ilaçlardan kaynaklı kimyasallar, stres, aşırı toksik yük, vücudun asiditesinin artması, bakteri, parazit, virüs ve mantar gibi çeşitli etmenlerin yol açtığı “kirletici” etkenlerdir. Bu etkenler vücudumuzda sadece fiziksel olarak değil, enformasyon-enerji alanında da kirlenmeye yol açmakta ve kendisini önce psikolojik problemler sonra da fiziksel problemler olarak göstermektedir.

Color Super Tuning ile tedavide kullanılan doğal ve sağlıklı frekanslar vücudun enerji – enformasyon sistemiyle hızlı bir şekilde harmonize olur ve etkisi kişi tarafından hemen fark edilir. Terapi içerisinde farklı ve belirlenmiş adımlarda vücudun bu frekanslarla bağlantı kurulması amaçlanmıştır ve sonuçlar hızlıca alınır. 

Sağlıklı bir gelecek için frekanslar

Mısırlılar, Sümerler, Yunanlar gibi eski uygarlıklar ve Leonardo Da Vinci, Fibonnacci, Newton ve birçokları tarafından da ortaya koyulduğu gibi evren, yıldızlar, dünyamız, beden ve nesnelerin geometrisi arasında bir ilişki vardır. Bu evrensel ilişkilere “harmonikler” adı verilir. Harmonikler genel olarak; seslerde, renklerde, sembollerde, sayılarda ve ritimlerde tezahür ederler-tekrarlanırlar. Bu harmonikleri hesaplayabiliyoruz. Hesaplanmış harmoniklere “Super Tunes” ismi verilmiştir.

Color Super Tuning cihazı; “Sağlık Matrisi” de denilen evrensel harmonikleri kullanarak vücudun iyileşme süreçlerini tetikleyen modern quantum teknolojisine dayanan bir yöntemdir. Cihaz tarafından verilen super tunes mikrotübüller’i bağ dokusu gibi kanallardan vücuda nüfus eder.

Bu super tunes’ler tüm gezegenlerin, ayın, güneşin ve özellikle dünyanın dönüş hızı ve hareketleriyle belirlenir. Ve doğumumuzdan itibaren bedenlerimizdeki tüm psikosomatik ve düzenleyici süreçleri kontrol eder. Bunlar arasından 12 tanesi (21’e kadar genişletilebilmekle birlikte) önemlidir.. Örneğin biyolojik hücre iletişimi için en önemli frekanslardan biri 7.5-7,8 KHZ’deki Sun (Güneş) Super Tune’udur.Ve bilindiği gibi tüm Schumann frekansları(İyonosfer frekansları) yine bu frekansa yakındır.

Tüm super tune’lar notalar (sesler), renkler ve ayrıca vücutta bulunan 7 çakra sistemiyle de birebir ilgilidir.

Color Super Tuning cihazı, kullandığı super tune’larla vücudu sağlıklı frekanslarla yeniden uyumlu-harmonik hale getirir. Bütünsel, non-invaziv, ağrısız-acısız bir yardımcı terapi yöntemidir.Hem teşhis, hem de terapi için kullanılır. Otomatik olarak vücudun dengelenmesi gereken bölümlerini bulup, bulduğu bölümler üzerinden gerekli olan super tune’larla harmonik frekans terapisini yapar.

Ayrıca 40’ın üzerinde rahatsızlık için standart programı da mevcuttur. 

Color SuperTuning Cihazı -Software kısmı

Pratisyenler ve yardımcıları tarafından çok rahatlıkla ve kolaylıkla kullanabilen bir bilgisayar programına sahiptir. Yazılımının grafiksel açıdan net ve renkli bir yapıya sahip olması, kullanıcı ara yüzünün anlaşılırlığı sayesinde en modern teknolojiyi, çok basit görsel-işitsel bir medyaya dönüştürmüş, aynı zamanda kompleks işlemler kişi için de anlaşılır hale getirmiştir. Sofware’i Türkçe’ye EDT Sağlık Teknolojileri olarak çevirdik.

Sofware’i tüm kişi-danışan bilgilerini dosyalamaya, kişi-danışan dosyaları üzerinde notlar almaya ve gerekirse sonuçları grafiksel tasarımlarla raporlayıp yazdırmaya elverişlidir. 

El Aplikatörlü Qbit- Hardware kısmı

El aplikatörleri üzerinden kişinin gerekli analiz-bilgileri elde edildikten sonra Color-SuperTuning hardware sistemi, otomatik olarak, transfer süresi gibi en uygun denge parametrelerini kullanıcı için kontrol eder, böylelikle görüşme sırasında dahi derhal temel terapiye geçme imkanı sağlar. Cihazın kullandığı kuantum-feedback modeli sayesinde tekrar el aplikatörleri üzerinden dengeleme başlatılabilir.

Cihaza özel, standart paketinde cihazla birlikte gelen özel bir Color Lab led lamba sistemi ve tripot’u sayesinde super tune harmonik frekans bilgilerini “renk frekansı” olarak vermeyi mümkün kılar. Renk terapisi, el elektrotları vasıtasıyla yapılan terapinin yanı sıra otomatik olarak verilir. Yine cihaza adapte edilmiş ses sistemi vasıtasıyla süper tüne harmonikleri ses frekansları olarak aynı anda verilir. 

Sağlık frekansları takip edilerek kazanılan başarı.

İkisi bir arada sistemi; Color Super Tuning Cihazı

Cihaza bağlanılan kişiler, el elektrotları vasıtasıyla önce analiz edilir. Kişinin ihtiyacı olan super tune harmonikleri ve bu ihtiyacın olduğu vücut bölümleri cihaz tarafından otomatik olarak belirlenir. Bu sonuçlar,  bilgisayar (sofware) programı sayesinde ekran üzerinde de net bir şekilde gösterilir. Ekran üzerindeki renkli işaretler sayesinde tam detaylı olarak vücudun hangi bölümlerinin “olması gereken bir sağlık durumu” kapsamında bir harmonizasyona ihtiyacı olduğu görülür hale gelir.  

Dengede bir hayat için çok boyutlu destek.

Color SuperTuning cihazının hem el aplikatörlerinden verilen super tune-harmonikler sayesinde, hem de bu super tune’ların renk ve ses karşılıklarının özel Color Lab Led lambası ve kulaklığı ile verilmesi sayesinde danışanların frekans , renk ve ses olarak çok boyutlu, otomatik bir terapi-dengeleme-harmonizasyon işlemini yapmak mümkündür. Etki hemen seans sırasında dahi danışan tarafından hissedilir.