Color Super Tunıng

Color Super Tuning quantum feedback teknojisini kullanan teşhis ve terapi cihazıdır.

Radyonik Yöntemi Nedir?

Radyonik tüm biyolojik sistemlerde var olan süptil enerji alanlarını analiz etmeye yarayan bir yöntemdir. Radyonik yöntemi Kuantum fiziği kurallarına göre işler. Radyonik, normal algılarımız tarafından algılanmayan fakat yaşamı destekleyen ve devam etmesi için vazgeçilmez olan süptil enerji alanları üzerinde etkilidir. Radyonik, fiziksel boyuttan daha yüksek boyutlardaki enerjik rahatsızlıkların altında yatan patolojiyi bulur. Sağlıklı olma halini destekler. Normal enerjik alanların tekrar ortaya çıkmasını teşvik eder. Bu çalışma prensipleriyle Super Tuning hem tanı hem tedavi cihazıdır.

Her bireyin kendine ait enerji kalıpları, frekansları, vibrasyonları ve ritmleri vardır ve parmak izi gibi bireye özgüdür. Bedenin her biriminde (hücreler de dahil)bu titreşim bulunur. Hastalık, yaralanma, enfeksiyon, stres, kirlilik, kötü/yetersiz beslenme gibi faktörler bu enerji kalıplarının dengesini kaybetmesine ve değişim göstermesine neden olur. Değişime uğrayan bu enerji paterni Super Tuning ile bedenin herhangi bir yerinden okunabilir ve frekans transferi ile dengeleme yapılabilir. Onarılan enerji sayesinde ise fiziksel bedende iyileşme görülür.

Radyonik kuramı ve pratiğinin temeline göre, insan ve diğer tüm yaşam türleri dünyanın elektromanyetik alanlarına olduğu kadar, Morfik alanlar olarak da adlandırılan evrenin tüm enerji alanlarına da sürekli olarak maruz kalır. Her insanın kendisine özgü bir manyetik alanı vardır. Bu alanın zarar görmesi organizmada hastalıklara neden olur.

Dökümanlar

Color Super Tunıng

Color Super Tuning quantum feedback teknojisini kullanan teşhis ve terapi cihazıdır.

Super Tuning ile hastalık, fiziksel belirtiler ortaya çıkmadan çok önce tespit edilebilir; analiz edilebilir ve tedavi edilebilir.

Bu yöntem sayesinde, yapılan enerjetik uyarı ile vücutta hem fizikse hem enerjetik seviyede bir etki oluşur. Tüm rezonans terapilerindeki gibi bu tedavi de vücudun kendini iyileştirme mekanizmalarını uyarır. Color-Super Tuning, ilaçlı olmayan ve acı vermeyen bir yöntemidir.

Tamamlayıcı tıbbın ana söylemi olarak hastalıklar; elektromanyetik kirlilik, kimyasallar, iklim değişimleri, gıda ve ilaçlar, stres, aşırı toksin yüklenmesi, asitli maddelerin birikmesi, bakteri, parazit, virüs ve mantar gibi çeşitli etmenlerin yol açtığı “kirletici” etkilerin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu etmenler vücudumuzda sadece fiziksel olarak değil, enformasyon-enerji alanında da kirlenmeye yol açmakta ve kendisini önce ruhsal problemler sonra ise rahatsızlıklar ve fiziksel hastalıklar olarak göstermektedir.

Color Super Tuning ile tedavide kullanılan doğal ve sağlıklı frekanslar vücudun enerji – enformasyon sistemi- yle hızlı bir şekilde rezonansa girer ve etkisi kişi tarafından hemen fark edilir. Terapi içerisinde farklı ve belirlenmiş adımlarda vücudun bu frekanslarla bağlantı kurulması amaçlanmaktadır.

SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN SİNYALLER

Sistem, yalnızca, yüksek tesirli biyo-trigger’lar üzerinden her bireyin biyo-sistemi ile ilgili yönlendirme sağlayan, bilimsel olarak kanıtlanabilir bilgileri kullanır ve bunların yolunda olup olmamalarına ve nasıl hareket ettiklerine göre sağlıkla ve hastalıkla ilgili olarak düzensel yapılarını belirler. Color -SuperTuning, bu frekansları mümkün olduğunca kolay ve direk olarak yerinde “kişi” yanında” görüntüleyebilmek için, mutlak şekilde sezgisel kumanda edilebilen software ve hardware ile çalışır.

Color-SuperTuning-Software

Siz ve çalışanlarınız tüm unsurları gayet rahat bir biçimde kullanabilir. Yazılımın grafiksel açıdan net ve renkli bir yapıya sahip kullanıcı ara yüzü sayesinde en modern tıp tekniği, çok basit görsel-işitsel bir medyaya dönüşürken, aynı zamanda kompleks işlemler kişi için de anlaşılır hale gelir. Türkçe’ye çevrilmiştir.

Bunun haricinde, erişim güvenliği içinde kişi bilgilerini oluşturabilirsiniz ve kapsamlı anamnezi notları ve soru formlarını saklayabilirsiniz. Ayrıca, her türlü biyo-grafik bulgular her zaman sonradan kayıt altına alınabilir ve bunlar yeniden sorgulanabilirler.

El Aplikatörlü Qbit- Hardware

El aplikatörleri üzerinden kişinin gerekli analiz-bilgilerini elde ettikten sonra, Color-SuperTuning sistemi, otomatik olarak, transfer süresi veya tekrar frekansı gibi en uygun denge parametrelerini sizin için kontrol eder. Siz böylelikle görüşme esnasında dahi derhal temel terapiye geçebilirsiniz ve kuantum-feedback modeli sayesinde tekrar el aplikatörleri üzerinden dengelemeyi başlatabilirsiniz.

Tamamen yeni dizayn edilmiş yüksek güç Led Sistemi bilgisayardan kumandalı biçimde gerekli biyo-trigger’ları ile ayarı tam yapılmış renkli ışık sağlar, en mükemmel dengeleme için biyofiziksel bir tamamlayıcı olarak tamamen otomatik olarak çalışır.

SuperTuning- çözümleri

Analiz- ‘Sağlığı takip ederek kazanılan başarı’

Kişi, iki el aplikatörü üzerinden önce “okunur” ve organizması fiziksel, psikolojik ve ruhsal boyutta teste tabii tutulur. Sistem aynı zamanda kişiye özel, bireysel, terapiyi hazırlar.

Bunun ardından siz artık kesin analize başlayabilirsiniz: Enerjik, psikosomatik ve düzenleyici

Color-SuperTuning, etkin biyo-trigger’lara olan ihtiyacı açısından vücudu kontrol eder ve monitörde renk çizelgeleri üzerinden frekansları gösterir. Kişinin farkında olunmayan hastalık belirtilerini inceler, hisseder ve uyumsuzlukların yerini tespit eder. Renkli işaretler sayesinde tam detaylı olarak hangi vücut ve beyin bölgeler- inin “olması gereken sağlık durumu” kapsamında bir harmonizasyona ihtiyacı olduklarını gösterir.

Analiz ve Terapi alanında yaşayan tıp için ikisi bir arada sistemi

Analiz ‘Sağlığı takip ederek kazanılan başarı’

Kişi, iki el aplikatörü üzerinden önce “okunur” ve organizması fiziksel, psikolojik ve ruhsal boyutta teste tabii tutulur. Bunun ardından siz artık kesin analize başlayabilirsiniz.

Enerjik, psikosomatik ve düzenleyici. Color-SuperTuning, etkin biyo-trigger’lara olan ihtiyacı açısından vücudu kontrol eder ve monitörde renk çizelgeleri üzerinden frekansları gösterir. Kişinin farkında olunmayan hastalık belirtilerini inceler, hisseder ve uyumsuzlukların yerini tespit eder. Renkli işaretler sayesinde tam detaylı olarak hangi vücut ve beyin bölgelerinin “olması gereken sağlık durumu” kapsamında bir harmonizasyona ihtiyacı olduklarını gösterir.

Terapi ‘Dengede bir hayat için çok boyutlu destek’

Color-SuperTuning ile, biyo- trigger/SuperTunes sayesinde hedefle- nen dengeleme ve düzenlemeye başlayabilirsiniz. Kişinin sağlığını nerede ihtiyacı varsa orada en mükem- mel hale getirebilirsiniz. Bunu, bilgisayar kumandalı el aplikatörleri yardımıyla direk Kuantum-Yanıt-Dengeleme-Renkli Laboratuar Yüksek Güç LED ışığın bilinçli kullanımı sayesinde biyo-trigger’ların ayarlı renkli ışık uygulaması sayesinde gerçekleştirebilirsiniz.

Neden Color Super Tuning?

Christian Appelt-Tıp etnologu

Danışman ve tamamlayıcı tıp çözümleri gelişim uzm

1-Vücudumuzu sağlıklı doğal frekanslarla rezonans durumuna sokan tamamlayıcı bir teşhis ve terapi yöntemidir.

2-Ílaçsız ve acı vermeyen bir yöntemdir.

3-Etkisi derinsel ve hasta tarafından hemen fark edilir.

4-Dengeleme hem ses, hem frekans hem de ışık ile yapılır.

5-Kişi hem sesi hem de o rengin sesini terapi esnasında aynı anda alır.

6-Color Lab’daki led teknolojisi sayesinde kişiye tam ve doğru renk frekansının verilmesi sağlanmaktadır.

7-Kronik hastalıklarda çok etkilidir.

8-Bu yöntem sayesinde yapılan enerjetik uyarı ile vücutta hem fiziksel hem de ruhsal seviyede bir etki oluşur.

9-Color Super Tuning vücuttaki enerjetik dengesizliği tarar, tespit eder ve bunları dengeler.

10-Tedavi esnasında manyetik kart ya da sıvı üzerine yükleme yapılabilir.

TEKNOLOJI IŞLEVSEL OLMAK VE SIZI IKNA ETMEK ZORUNDADIR.

“SuperTuning” terimi nerden geliyor?

SuperTuning artık bilgi tıbbında, evrensel ritimler ve biyolojik etkin biyo-trigger arasındaki gerçek etkileşim ilişkisine dair öğreti için oldukça sıkça kullanılan bir ifadedir. Daha açık söylemek gerekirse, biyolojik sistemin sürekli olarak takip ettiği ve kendisini bunlara göre dengelediği, tam olarak belirlenmek zorunda olan biyo-trigger’lar mevcuttur.

Bu naturopati ve tamamlayıcı tıp için ne anlama geliyor?

Biz bu biyo-trigger’ları, tam tanımlanmış frekans değerleri olarak ve matematiksel reel sayılar ile belirlenmiş modeller ile tedavide kullanabiliriz. Bunu, ses, ışık ve frekans impalsları üzerinden yaparız. Burada, en derin psikosomatiğin içi ile hücresel metabolizma arasında bir ilişki görülür.

Bu durum BCL Sisteminde böyle midir?

Kesinlikle. Color-SuperTuning bir tamamlayıcı tıp metodudur.. Etkili biyo-trigger’lar ile acısız ve müdahale gerek- tirmekten çalışır. Kuantum-Feedback-Teknolojisinin en güncel bilgilerine dayanan gerçek bir yeni program pake- tidir ve radikal başarılar getirmektedir. Burada organizmanın biyolojik sistemin temel kumanda bilgilerine olan bağlantılar incelenir. Ilgili sonuçlar bir taraftan Kuantum-Feedback-Modeli ve diğer Hertz dalgaları olarak kesin renkli ışık karışımları üzerinden verilir.

Bu metot gelecek vaat ediyor mu?

Kesinlikle: Evet. Kim Color-SuperTuning’i seçerse, naturopati ve tamamlayıcı tıp alanında tıbbi-teknik cihazlar açısından en tecrübeli ve de sahasında lider üreticiyi seçmiş olur. BCL, rezonans enstrümanları dünyada 70’den fazla ülkede başarılı ile kullanılmaktadır. Bunun zaten güvenilir araştırma sonuçlarının ve sağlam bir başarının göstergesi olduğunu düşünüyorum.

 

EDT SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad.. No:73/2 34710 Kadıköy/ İstanbul Kadıköy V.D. VD No: 3240390479 Tel: 0216 405 14 52 - 53 Faks: 0216 338 82 70 www.mora.com.tr info@mora.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM!

Mora Terapi uygulamaları ve EDT Sağlık Teknolojileri ürünleri hakkında bilgi almak için telefon numaranızı bırakın biz sizi arayalım...

Bu site mora teknolojisinin sağlık personellerine tanıtımı amacıyla hazırlanmıştır.

Bu teknolojinin kullanımı ile ilgili olarak okuyacaklarınız, son zamanlarda hız kazanan ve biorezonans ismiyle anılan bir bütünsel-tamamlayıcı tıp yönteminin yansımalarıdır.

BİZE ULAŞIN

Bizi Sosyal Ağlarda Takip Edin!