Mora Terapi

Mora Terapi

EDT Sağlık Teknolojileri

Dr. Morel'in Kitabından

Dr. Morel'in Kitabından

Evrenin titreşimleri "hayat" denen fenomenin sebebidir. Beraberinde sağlık ve hastalık getirir.

İnsanoğlu sonsuz derecede büyük ancak aynı zamanda sonsuz derecede de küçük elektro-manyetik titreşimlerin içiçe gömülü olduğu veya daha doğru söylemek gerekirse birleşik bir sistemdir. Osilasyonlar sadece evrenden, kendi güneş sistemimizden, veya kendi küçük galaksimiz veya uzaktaki daha büyük galaksilerden gelmez, aynı zamanda organ ve dokular, hücreler, moleküller ve atomlar gibi hassas bölgelerden ve hatta proton ve elektronların atomaltı düzeyinden de gelebilir. Frekansları düşük osilasyonlar, 1Hz'ten (1 c.p.s.) düşük (Hz: Hertz = dakikadaki osilasyon sayısı) ve bin (kilo-), milyon (mega-), milyar (giga-) seviyelerindeki çok hızlı hareket eden titreşimler vardır. İnsan, bu engin spektrumdaki osilasyonlar içerisinde hayatını sürdürmektedir ancak, herhalde bunlar olmadan yaşaması imkansızdı. Elektro-manyetik osilasyonlar olmaksızın yaşam tasavvur edilemezdi. Louis-Claude Vincent [1] osilasyonları, yaşamın doğası içindeki "deus ex machina", yani, fiziksel anlamda hayat olarak tanımlamıştır.

Osilasyonlar sadece evrenden, kendi güneş sistemimizden, veya kendi küçük galaksimiz veya uzaktaki daha büyük galaksilerden gelmez, aynı zamanda organ ve dokular, hücreler, moleküller ve atomlar gibi hassas bölgelerden ve hatta proton ve elektronların atomaltı düzeyinden de gelebilir. Frekansları düşük osilasyonlar, 1Hz'ten (1 c.p.s.) düşük (Hz: Hertz = dakikadaki osilasyon sayısı) ve bin (kilo-), milyon (mega-), milyar (giga-) seviyelerindeki çok hızlı hareket eden titreşimler vardır. İnsan, bu engin spektrumdaki osilasyonlar içerisinde hayatını sürdürmektedir ancak, herhalde bunlar olmadan yaşaması imkansızdı. Elektro-manyetik osilasyonlar olmaksızın yaşam tasavvur edilemezdi. Louis-Claude Vincent [1] osilasyonları, yaşamın doğası içindeki "deus ex machina", yani, fiziksel anlamda hayat olarak tanımlamıştır.

Osilasyonlar sadece evrenden, kendi güneş sistemimizden, veya kendi küçük galaksimiz veya uzaktaki daha büyük galaksilerden gelmez, aynı zamanda organ ve dokular, hücreler, moleküller ve atomlar gibi hassas bölgelerden ve hatta proton ve elektronların atomaltı düzeyinden de gelebilir. Frekansları düşük osilasyonlar, 1Hz'ten (1 c.p.s.) düşük (Hz: Hertz = dakikadaki osilasyon sayısı) ve bin (kilo-), milyon (mega-), milyar (giga-) seviyelerindeki çok hızlı hareket eden titreşimler vardır. İnsan, bu engin spektrumdaki osilasyonlar içerisinde hayatını sürdürmektedir ancak, herhalde bunlar olmadan yaşaması imkansızdı. Elektro-manyetik osilasyonlar olmaksızın yaşam tasavvur edilemezdi. Louis-Claude Vincent [1] osilasyonları, yaşamın doğası içindeki "deus ex machina", yani, fiziksel anlamda hayat olarak tanımlamıştır.

Ancak yukarıda anlatılan kendini düzenleyen mekanizma bozulduğunda hastalık kendini gösterir. Hastalık, patolojik osilasyonların uzun süre devam etmesiyle patolojik fenomenleri veya tepkimeleri tetikleyen durum olarak tanımlanabilir. Bu titreşimlerin elektro-manyetik olduğu çalışmalarım sayesinde kanıtlanmıştır. Bu çalışmalardan diğer konularla birlikte ileriki bölümlerde bahsedilecektir. Hastanın vücudu içinde varolan bu osilasyonların tedavi amaçlı kullanımı tamamen yepyeni bir fikirdi. Fizik, matematik, elektrik ve elektronikte bilindiği gibi, mevcut bir osilasyon, kendisiyle karşı tepkimeye girecek aynı boyutta ve frekansta bir karşı osilasyonla karşılaştığında dengelenerek ofset ya da nötralize olabilir veya yok olabilir. Bunu yaparken dört boyutun hesaba katılması gerekir: uzunluk, genişlik, yükseklik ve zaman. Başka bir deyişle, osilasyon ve karşı osilasyonun aynı dalga boyunda ve eşit güçte olması, özellikle eşit olarak hizaya gelmesi ve aynı anda meydana gelmesi gerekir.

Böylesi bir işlem, yani titreşimlerin ortadan kaldırılması (blotting out) MORA terapisinde meydana gelir. Amaç, hastanın bünyesinde bulunan patolojik elektromanyetik osilasyonların yok edilerek durumunun daha iyi olmasını sağlamak ve iyileşmeyi mümkün kılmaktır. Patolojik osilasyonları tamamen yok etmek mümkün olursa, vücudun kendini iyileştirme mekanizmaları engellenmeden tüm güçlerini ortaya koyabilirler. Bu, tedaviden önce mümkün değildi çünkü, tam da bu patolojik osilasyonların varlığıyla engellenmiş veya ket vurulmuş haldeydiler.

İyileşme, vücudun aktif bir başarısıdır. Kimyasal ilaçlar çoğunlukla iyileşmeye neden olmaz. İlacın faydaları çoktur ve bazı durumlarda kullanılması gerekmektedir, ancak sadece doğanın kendisi iyileştirebilir. Bedenimizin içi de dahil olmak üzere her yerde etkisini gösteren doğanın güçlerinin bozulan bir dengeyi yeniden sağlama eğilimi vardır. Dürüst olmak gerekirse, biz doktorların kabul etmesi gereken, iyileşme sürecinde etkimizin aslında çok az düzeyde olduğudur. Büyük olasılıkla bunun nedeni Tanrı'nın harika doğasına gereken saygıyı veya dikkati göstermiyor olmamızdır. Doğanın işlemesine izin vermek ve bunu desteklemek yerine daha çok doğayı kontrol etme ve değiştirme isteğindeyiz. Belki de sırf bu yüzden, organ ve dokuların bloke edilmesine neden olan, çalışmalarını daha önce olmadığı şekilde tetikleyen, acı/ağrı vermelerini engelleyen veya zorla çalıştıran, gereğinden fazla ilaç yazıyoruz.

Zorlama, günümüz tıbbının fazlasıyla benimsediği bir yaklaşım. Patolojik semptomlar bastırılmaktadır; kalp zorla düzenli atmaya, ülser rahatsızlık vermesin diye mide daha az asit üretmeye, su dokulardan çıkarılmaya, kanser hücreleri yok olmaya, ateş düşürülmeye zorlanmaktadır. İsteyen biri, tıpta zorlama hakkında koca bir kitap yazabilir. Hastalığa neden olan unsurun doğası, gözlemlenmesi ve ortadan kaldırılması gözardı edilmektedir.

Ancak, zorlamanın ne zaman faydası olmuştur? Bir kez olsun bir problemi uzun vadede çözüme kavuşturmuş mudur?

Zorlama baskıdır. Baskı, ne zaman amaçlananı başarmamıza izin vermiştir? Böyle bir olasılık var mıdır? Her neyse, amacım politik konulara girmek değil.

Tıpta, zorlama uygulamaları epey kabul görür. Çoğunlukla, bu yöntemi kullananlar yaptıklarını iyi niyetle ve yardım etmek, rahatlatmak ve tedavi etmek amacıyla yapar. Ettikleri Hipokrat Yeminini içtenlikle ciddiye alırlar. Bana göre en iyi doktor en az "müdahele" eden, en az zorlama yapan, bu yöntemleri son çare olarak kullanan ve en önemlisi, hastanın vücudundaki zararlı, bloke edici, engellenmiş, rahatsız edici veya yokedici herşeyi ortadan kaldırmaya azmedendir. Şimdi konumuza geri dönüyoruz; bedenin, daha doğrusu hastanın kendine ait osilasyonları ile tedavi.

MORA Terapisi patolojik osilasyonları yok eder. Bunun anlamı, olaylar zincirinde elektro-manyetik osilasyonlar biyokimyasal değişikliklerin önünde geldiğinden, terapi süresince hastalığın temel nedeni olan engelleyici, bloke edici veya zarar verici her şeyi ortadan kaldırmasıdır.

Bedenin kendi osilasyonlarıyla yapılan tedavide kullanılan enerjiler ve uygulanan yoğunluklar hastanınkiyle birebir örtüştüğünden, zor kullanmanın önüne özel bir şekilde geçilmiş olunmaktadır. Geleneksel terapi ve tanıda kullanıldığı gibi güçlü elektrik akımları, radyasyon veya manyetik alanlar ile aşırı kuvvetli uygulamalar yapılmaz (örneğin: kısa dalgalar ve mikrodalgalar, ultrason, manyetik alan terapileri, testere dişi (saw-tooth) dalgaları (rahatlama osilasyonları), X-ışını incelemeleri ve radyasyon, elektro-şok tedavisi vs.).

Uygulanan enerjiler açısından MORA Terapisi tamamen fizyolojik alanda kalmaktadır. Tedavi süresince, ilaç ve radyasyonda olduğu gibi yabancı enerjiler kullanılmaz, sadece patolojik enerjiler alınır ve yok edilir. Büyük oranda fark edilir rahatlamanın sadece bu yöntemle olabilmesi akla yatkındır. Bu durum, bir insanın farkında olmadan sırtında bir çanta taşımasına benzetilebilir. Çanta birden alındığında insan büyük bir rahatlama hisseder ve artık çantayı taşımadığından, eskiye göre daha çok enerjisi olur.

Bedeni engelleyici ve rahatsız edici enerji tıkanıklıklarından bu şekilde arındıran bir terapi, mutlaka başka türde terapilerden önce uygulanmalıdır. Daha önce anlatıldığı gibi MORA Terapisi, bedenin daha çok enerjiye sahip olmasını sağladığından, takip eden başka terapiler için daha iyi koşullar sağladığı gibi bir çok durumda bu ardıl terapileri gereksiz kılar.

MORA Terapisinde ilaç kullanılmaz. Buna rağmen, daha doğrusu bunun sayesinde doktorun yaratıcılığını gerektiren çok yönlü ve bütün bir terapidir. Günümüzde yöntem, pek çok terapistin sunduğu tedaviler arasında yerini almıştır.

MORA Terapisi aynı zamanda ilaç kullanımını da azaltır. Bundan herkesin memnun olması gerekir. Yine de bu terapinin özenle belirtmek istediğim başka bir özelliği bulunmaktadır. Şikayetlerinin ilaç kullanmadan yok olduğunu, hatta bundan sonra ilaç kullanma gerekliliği duymadığını gören hastaları, kendi bedenleri ve sağlıkları ile ilgili daha fazla sorumluluk almaya yöneltebilir. Bunun gerçekten de herkes tarafından tercih edilmesi gerekir.

BİZ SİZİ ARAYALIM!

Mora Terapi uygulamaları ve EDT Sağlık Teknolojileri ürünleri hakkında bilgi almak için telefon numaranızı bırakın biz sizi arayalım...

Bu site mora teknolojisinin sağlık personellerine tanıtımı amacıyla hazırlanmıştır.

Bu teknolojinin kullanımı ile ilgili olarak okuyacaklarınız, son zamanlarda hız kazanan ve biorezonans ismiyle anılan bir bütünsel-tamamlayıcı tıp yönteminin yansımalarıdır.

BİZE ULAŞIN

Bizi Sosyal Ağlarda Takip Edin!