Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Mora Terapi

Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Mora Terapi

 • Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Mora Terapi

  Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Mora Terapi

  Doç. Dr. Kamile Marakoğlu

  GİRİŞ ve AMAÇ
  Sigara bağımlılığı, tüm dünyada önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Sigara kullanımı ve bağımlılığının tedavisi konusunda ABD Sağlık Bakanlığı tarafından 2008 yılı klinik uygulama kılavuzunda, nikotin içeren ilaçlar (nikotin sakızı, nikotin bandı, nikotin inhaler, nikotin pastili), Bupropiyon veVaranikline, Nortrpitilin ve Clonidin sigara bırakmada etkisi kanıtlanmış ilaçlar olarak yer almış, bunlardan Nikotin içeren ilaçlar, Bupropion ve Varanicline ilk tercih edilecek ilaçlar olarak kabul edilmiştir (1).

  Son 4 yıldır ülkemizde Mora Terapi ile sigara bırakma tedavisi uygulanmaya başlanmıştır. Mora-Biorezonans yöntemi ilk kez 1970’li yıllarda Alman doktor Franz Morell tarafından kullanılmaya başlanmış olan ve vücuda maddelere özgü zayıf elektromanyetik frekanslar yoluyla müdahaleyi amaçlayan ve bu amaçla üretilmiş tıbbi cihazlar yardımıyla yapılan bir tamamlayıcı tıp yöntemidir (2-4).

  Bu tedavinin birçok farklı endikasyonlarda kullanılabileceği gösterilmiş olsa da; son yıllarda, özellikle bağımlılıklar konusundaki kullanımı yaygınlaşmıştır (3,4).

  2008 yılında Çapa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında Pihtili ve arkadaşları tarafından, sigara bırakmak amaçlı olarak 200 hasta üzerinde yapılmış çift kör-plasebo kontrollü çalışmada 1 yıllık izlemler de etkinliği gösterilmiştir (5).

  Dr. Işık tarafından 2007-2011 yıllları 4733 kişi üzerinde yapılan çalışmada Mora terapi ile sigara bırakma başarı oranları 1. ayda %62.1, 3. ayda %48.2 olarak bulunmuştur (6).

  Karadağ ve ark. tarafından 2009-2011 yılları arasında sigara bırakmak için başvuran 1562 hastaya Mora terapi ile sigara bırakma terapisi uygulanmış ve 1. ayda hastaların %85.66’sına telefonla ulaşılmış olup, 1. ayda sigara bırakma başarı oranı %69.13 olarak bulunmuştur (7).

  Bizim bu çalışmamız, prospektif tipte bir araştırma olup, sigara bırakma tedavisi olarak Mora Terapi alan hastaların bir ve üç aylık başarı oranlarının araştırılması amaçlanmıştır.

  MATERYAL ve METOD

  Çalışmaya 27-Eylül 2010–01-Şubat–2012 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Sigara Bıraktırma Polikliniğine Mora Terapi tedavisi almak isteyen 375 hasta başvurdu. Bu hastalar Mora Terapi ile sigara bırakmak için bir ayda 3 seans terapi aldılar. Hastaların 1. ve 3. ay başarı durumları yüz yüze görüşme ve telefon kontrolleri ile sorgulanarak kaydedildi.

  Kontrollerde ulaşılamayan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 375 hasta ile terapi sonrası 3. günde görüşüldü. 1. ayı 359 hasta, 3. ayı 309 hasta tamamladı. Hastaların başarı durumları SPSS 16.0 paket programı kullanılarak kaydedildi. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma, medyan, Chi-square testi, Pearson Korelasyon analizi kullanıldı.

  * makalenin devamını okumak için lütfen tıklayınız...

BİZ SİZİ ARAYALIM!

Mora Terapi uygulamaları ve EDT Sağlık Teknolojileri ürünleri hakkında bilgi almak için telefon numaranızı bırakın biz sizi arayalım...

Bu site mora teknolojisinin sağlık personellerine tanıtımı amacıyla hazırlanmıştır.

Bu teknolojinin kullanımı ile ilgili olarak okuyacaklarınız, son zamanlarda hız kazanan ve biorezonans ismiyle anılan bir bütünsel-tamamlayıcı tıp yönteminin yansımalarıdır.

BİZE ULAŞIN

Bizi Sosyal Ağlarda Takip Edin!